Словники


Академічний тлумачний словник (1970—1980)

Словники України on-line: словозміна, синонімія, фразеологія

Словопедія (українські словники: орфографічний, фразеологічний, крилатих висловів, українсько-російський, словники синонімів, іншомовних слів, словник стилістичних терміни, соціокультурних термінів, церковної обрядовості та ін.)

Розум.org.ua (словники орфографічний, іншомовних слів, синонімів, фразеологічних синонімів, суржика та ін.)

Словники на mova.info (відкритий, частотний, семантичний, виправлень суржику та ін.)

Словник іншомовних слів

Словник англіцизмів

Українсько-англійський словник

Перекладач

Російсько-український словник

Багатомовний словник

Багатомовний словник 2

Словник жаргонної лексики української мови

Словник термінів міжкультурної комунікації

Українсько-російський словник мовних і фразеологічних відмінностей

Короткий словник лінгвістичних та перекладацьких термінів

Словник стилістичних термінів

Словник літературознавчих термінів

Словник термінів

Словник новітніх термінів

Психологічний словник 

Словник символів

Велика чи мала літера: словник-довідник

Дзвона чи дзвону, або а(я) чи у(ю) в родовому відмінку

Словник скорочень української мови

Біблійний словник

Словник античної міфології

Зведений словник застарілих та маловживаних слів

Словник-довідник музичних термінів

Короткий словник антисуржику

Словник-антисуржик (Ю.Гнаткевич)

Перший словник українського молодіжного сленгу (Світлана Пиркало, 1997)

Богослівські терміни (на сайті Українського католицького університету)

Культура мови на щодень

Українська інтернет-енциклопедія

Словник гендерних термінів

Терміни Європейського Союзу