Що таке дистанційне навчання?


Слід звернути увагу на різницю між поняттям дистанційного навчання і навчання на відстані. Останнє, як кажуть, з’явилося з появою першої книги або іншого написаного матеріалу. Сюди можна було б навіть віднести і єгипетські папіруси, і вавілонські та хетські глиняні таблички. Що стосується першого поняття, то воно пов’язане з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і співробітництва як носіїв і способу переробки інформації людиною. Треба також мати на увазі, що людина в цьому навчальному процесі є суб’єктом спілкування і діяльності, а викладач, що керує і спрямовує процес навчання, називається тьютором.

Коли ж з’явилося дистанційне навчання? З цього приводу також можна знайти різноманітні думки. Дехто стверджує, що дистанційне навчання з’явилося разом з появою першої друкованої книги. Вчитель міг дати по ній завдання учневі, таким чином, між ними з’являлася дистанція, учень працював (навчався) у зручний для себе час і у зручному місці.

Інші вважають, що дистанційне навчання пов’язане з появою заочної форми навчання на початку минулого сторіччя.

Але цілком однозначно можна стверджувати, що словосполучення «дистанційне навчання», у сучасному розумінні (на Заході ще Й «он-лайн навчання», «веб-навчання»), з’явилося тільки у пору розвитку Інтернет- технологій. Таким чином, дистанційне навчання використовує ті нові можливості (оперативна доставка інформації, спілкування ‑ синхронне та асинхронне), які надають сучасні інформаційно-комунікаційні технології, їхня досконалість потребує відповідної досконалості у підготовці інформаційної насиченості курсу, що доставляється, та співробітництва, яке забезпечує переробку інформації особистістю. Тобто потрібно використовувати педагогічні та інші інновації, психологічні заходи тощо.