Завдання 1. Перекладіть українською мовою. Визначте типові помилки в передаванні словосполук і слів.

 

Уважаемые отдыхающие; персики один в один; на протяжении жизни; мы подняли этот вопрос; встречаются случаи; принимать участие; обучаться на родном языке; ходил по комнатам; болеть корью; на протяжении дня; читает по слогам; считает по пальцам; в первую очередь; предупредить нарушения; существуют определенные проблемы; на неделе; играть по правилам; одни и те же люди; встретиться на днях; бывший министр; ведущий специалист; отношение к делу; на сегодняшний день.

 

Завдання 2. Із запропонованих рядів виберіть органічні для української мови словосполуки та конструкції. Запам’ятайте їх.

 

Підвести підсумки роботи – підбити підсумки роботи; вжити заходи – вжити заходів – прийняти міри; відноситися до обов’язків – ставитися до обов’язків; поновити в посаді – поновити на посаді – відновити на посаді – востановити на посаді; привести до втрати – призвести до втрати; заключати угоду – укладати угоду; поступити в продаж – поступити в продажу – надійти в продаж – надійти в продажу.

 

Завдання 3. Відредагуйте подані речення.

 

1. Вплив дестабілізуючого фактора (зміни температури оточуючого середовища) на частотну залежність зміни еквівалентної ємності активного елемента представлений на рисунку.

 

2.  Отримані залежності повного опору активного елемента та його активної й реактивної складових частин.

 

3. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати слідуючі завдання.

 

4. Особисто мені набагато легше зробити переклад з англійської мови на українську, чим переклад з української мови на англійську.

 

Завдання 4. Виправте словосполучення і речення, замінивши нормативними українськими лексичними одиницями.

 

Вулиці пересікаються. Грає велику роль. Магазин закритий. Слід відмінити розпорядження. Нанести збитки. Роздався телефонний дзвінок. Відклонити пропозицію. Підбирати кадри. Бувший у користуванні. Винести подяку колективу. Поступило багато пропозицій. Рахуватися з думкою людей. Конференція у місяці грудні.

 

Завдання 6. Відредагуйте подані речення.

 

Зразок: Наступного дня мною було оприлюднено заяву, у якій йшлося про… – Наступного дня я оприлюднив заяву, у якій ішлося… .

 

1. Протокол засідання кафедри буде надрукований… .

 

2. Храм Великомучениці Варвари був зруйнований… .

 

3. Нею була написана магістерська робота на тему… .

 

4. Молебні на спомин загиблих під час Голодомору в Канаді й США були відправлені.

 

5. Я хочу бути почутим… .

 

6. З цією метою мною буде зроблено… .

 

Завдання 7. Із поданими дієприкметниками утворіть словосполучення.

 

Відтворюваний – відтворений; оброблюваний – оброблений; змінюваний – змінений; виліковувана – вилікувана; коригований – скоригований; деформоване – здеформоване.

 

Завдання 8. Відредагуйте речення.

 

1. Постраждавші під час повені жителі села направлялися в лікарню.

 

2. Це зауваження не торкається всіх пропускаючих роботу по хворобі.

 

3. Працюючі радо привітали свого бувшого директора.

 

4. Застарівше обладнання рішено замінити на нове.

 

5. Народжені в ХХІ віці живуть по іншим законам.

 

6. На долю нашого покоління випали завдання рішати наболівші проблеми сучасного.

 

7. На вітрині прикріплений прейскурант цін.

 

8. Минулого року він демобілізувався з армії.

 

9. На полях кипить гаряча робота.

 

10. Необхідно взаємно допомагати один одному.

 

11. Стефанія уперше дебютувала з сольним концертом у березні місяці 2010 року.

 

Завдання 9. Утворіть словосполучення.

 

Властивий (кому?) і характерний (для кого?); опанувати (що?) і оволодівати (чим?); сповнений (чого?) і наповнений (чим?); оснований (на чому?) і заснований (ким?); багата (на що?) і славиться (чим?).

 

Завдання 10. Перекладіть стандартні конструкції, що вживають у документах.

 

Писать сумму прописью; подвести черту; привлечь к ответственности; разделять мнение; расторгнуть контракт; предоставить отпуск; совершать сделку; удовлетворить просьбу; соблюдать регламент.

 

Завдання 11. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках.

 

Правил дорожнього руху потрібно (дотримувати, дотримуватися). (Подати, дати, надати) допомогу малозабезпеченим. Керівники названих господарств (не здійснюють, не виконують) своїх обов’язків. Збори акціонерів (оголосили, проголосили) відкритими. У складанні тексту договору (брали, приймали) участь як фізичні, так і юридичні особи.

 

Завдання 12. Відредагуйте подані речення.

 

1. Дирекція зобов’язана надати звіт зі своєї діяльності.

 

2. Прохаємо вислати на наш адрес пропозиції щодо реорганізації підприємства.

 

3. Група успішно здала іспитову сесію.

 

4. Комісія здійснила велику роботу по забезпеченню належного контролю по дотриманню дисципліни праці.

 

5. Досвід працівників заводу “Термінал” став швидко розповсюджуватися по області.