НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ


Методи викладання: як стати ефективним учителем

Новий звіт Саттон Траст (Sutton Trust improving social mobility through education – провідна організація Великої Британії, що займається питаннями підвищення соціальної мобільності освіти, фінансує більше двохсот програм на замовлення 140-а наукових установ, ‑ пер.) наводить докази успішних методів викладання.

Питання про те, як стати добрим учителем, завжди було предметом дискусій. Така постановка питання створює досить багато проблем, оскільки просто не існує, та й не може існувати універсального рецепту для успіху вчителя, тому що різні підходи спрацьовують тільки в конкретних фахівців і для певних учнів класу.

Саттон Траст установлено, що популярні в освіті методи навчання, такі як надмірна похвала й заохочення учнів або надання їм можливості самим відкрити для себе ключові знання, насправді не дають високих позитивних результатів.

Автор доповіді, професор Роберт Коі з Даремського університету стверджує, що це всього лише «стартовий пакет» для осмислення того, що ж усе-таки робить викладання ефективним.

Отже, що рекомендується в докладі? Ось десять основних позицій, які слід ураховувати вчителю у своїй роботі.

Читати далі...


Есе як ефективний вид навчальної роботи

     Чому говоримо про есе, якщо його немає в програмі з української мови? Навіщо відволікати вчителя від виконання і так перенасиченої навчальним матеріалом програми?

     Дійсно, у програмі не заплановано навчання писати есе, і все ж…Час потребує виховання активної особистості, яка вміє не тільки знайти інформацію, а й грамотно, зв’язно, логічно, дохідливо й красиво сформулювати свою думку з будь-якого питання. Найвдалішим жанром письмової роботи в цьому сенсі є есе. Такий спосіб контролю знань усе частіше сприяє розвитку креативних умінь учнів, а отже, учитель має взяти його в арсенал своїх методичних секретів.

 

Download
Есе як ефективний вид навчальної роботи.
Microsoft Word Document 18.8 KB

 

 

Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і ії засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації. 

 

 

Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять, напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко до постмодернізму.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто

цікавиться розвитком літературознавства.


 

 

 

У посібнику розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, учителів та учнів гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та училищ.


Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології, найновіші фахові методики, автори розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Головна увага зосереджена на обґрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.

Для студентів педагогічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також вчителям, керівникам загальноосвітніх навчально-виховних закладів, усім, кого цікавлять сучасні педагогічні технології.


 

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня. У пропонованому третьому виданні посібника враховано результати тривалої його апробації, а відтак глибше висвітлено педагогічні проблеми розвитку особистості.

Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, педагогів, вихователів, усіх, хто має відношення до освіти і виховання.

 


Download
КОНСТРУКТОР ТАБЛИЦЬ
Конструктор призначений для швидкого створення графічних організаторів текстової інформації (навчальних таблиць, схем, діаграм).
ВИДИ_ТАБЛИЦЬ_КОНСТРУКТОР.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.6 MB
Download
Технологія підготовки і подання матеріалів на експертизу
Технологія підготовки і подання матеріалів на експертизу науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
NMR новий ДНЗ.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 3.1 MB
Download
Зразок оформлення списку джерел
Оформлення БібліографОписуДжерел.doc
Microsoft Word Document 73.0 KB
Download
Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи
Сучасний урок.doc
Microsoft Word Document 1.1 MB
Download
Методика української мови як наука та навчальна дисципліна
Методика викладання української мови у т
Microsoft Word Document 380.3 KB
Download
Мова художнього твору в таблицях і схемах
7211_МОВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ.docx
Microsoft Word Document 3.1 MB
Download
Українська література в таблицях і схемах
protivenska_o_ta_in_ukrainska_literatura
Adobe Acrobat Document 10.4 MB
Download
Українська література. 7 клас
Контроль навчальних досягнень учнів.
lib_file_969604289.pdf
Adobe Acrobat Document 167.9 KB
Download
Збірник тестів з української мови
Zbirnik_testiv_z_Ukrayinskoyi_movi_pdf.p
Adobe Acrobat Document 455.2 KB
Download
Біографії українських письменників
O_I_Borzenko_Biografiyi_ukrayinskikh_pis
Adobe Acrobat Document 709.0 KB